• Otváracia doba
  • Po-Pia 11:30-18:00
  • Adresa
  • Farská 32
    949 01 Nitra
História Napíšte nám   Zdieľať

Umění středověku

Kolektív autorov 12.00 € Vložiť do košíka

Popis

Roku 1967 vyšel český překlad prvního ze čtyř svazků encyklopedie Umění a lidstvo (vyd. Larousse). Na tento samostatně koncipovaný svazek o umění pravěku a starověku navazuje nyní kniha Umění středověku, zabývající se výtvarnou kulturou prvních staletí naší éry, tj. raně křesťanským uměním, výtvory barbarských kmenů v době stěhování národů, až po slohově vyhraněná díla období románského a gotického. Autoři — především hlavní vydavatel René Huyghe — považují lidskou kulturu za nedělitelnou a zdůrazňují, že žádné umění nevznikalo v izolaci od okolního světa. Proto jsou ve svých statích o výtvarné produkci jednotlivých epoch vždy vedeni snahou ukázat její souvislost s jinými kulturami, často i značně vzdálenými. Tak jako v knize Umění pravěku a starověku zajímají je i v této syntéze opět především vztahy mezi Západem a Východem, mezi nimiž docházelo k výměně hodnot od nepaměti. Je tu zase řečeno mnoho nového a podnětného o vzájemném působení a prolínání jednotlivých civilizací. V období středověku je pochopitelně věnována velká pozornost Přednímu a Střednímu východu, které byly tehdy spjaty jak se západním, tak s východním světem. Formující se umění evropské nelze pochopit bez znalosti kultury byzantské, bez porovnávání s perským uměním Parthů a Sásánovců ani konečně bez studia odlišně zaměřené tvorby muslimů, kteří pronikli přes severní Afriku a Španělsko až hluboko do Francie. Střední východ měl ovšem tehdy zároveň styky i s Indií, s jihovýchodní Asií a dále s Čínou. I tyto vzdálené asijské kulturní oblasti jsou proto zahrnuty do tohoto svazku. Jedna z kapitol charakterizuje nádherné chrámové stavby indické a khmerské, hodnotí díla javánská, výtvarnou produkci Číny, především její malířství, dále umění Koreje a tehdy vznikající umění japonské. Každá z pěti kapitol, které tvoří náplň tohoto svazku, má opět (tak jako v knize Umění pravěku a starověku) úvod nazvaný Umění, život a ideje. Je zaměřen, především na celkovou charakteristiku umění z hlediska jeho vztahu k životu společnosti a jejímu myšlení. Pak následují odborně studie napsané světovými znalci, kteří se vyrovnávají s nejnovějšími výsledky vědeckých výzkumů. Nakonec jsou připojeny přehledy hlavních historických událostí, nej významnějších děl, škol atd., vždy v chronologickém sledu. Kniha obsahuje 1046 černobílých a 36 barevných reprodukcí, které spolu s přehlednými mapkami názorně doplňují odborný výklad. Tento bohatě dokumentovaný, obsáhlý a vědecky hodnotný svazek nám pomáhá pochopit umění období, které má v dějinách naší kultury základní význam.

Viac infomácií na databazeknih.cz