Betáková Valéria, Štefanovičová Elena, Zahrádková Marta