Rastislav Kotulič, Péter Király a Miroslava Rajčániová