Nákladom spisovateľovým vydal literárny odbor Umeleckej besedy slovenskej