• Otváracia doba
  • Po-Pia 11:30-18:00
  • Adresa
  • Farská 32
    949 01 Nitra
Rozvoj osobnosti, motivačná Napíšte nám   Zdieľať

Stupne poznávania

Michal Bartko 3.00 € Vložiť do košíka

Popis

Štúdie jedného z popredných slovenských literárnych vedcov, romanistov, estetikova a filozofov poskytujú pohľady na významné diela a osobnosti antickej, francúzskej, nemeckej anglickej a českej vedy a literatúry. Autor v 14. kapitolách (L.A.Seneca, alebo Útechy, F.Bacon , alebo Veľká obnova vied, René Descartes, alebo Stavba s trhlinami, Imanuel Kant, alebo Tri kritiky, J.G.Herder, alebo Vývin ľudskosti, Otakar Březina, alebo Až po zlomenie mystickej väzby, Henri Poincaré, alebo Kríza fyziky a filozofie, Albert Einstein, alebo Ako vidím svet, James Jean, alebo Tajomný vesmír, Paul Valéry, alebo Vláda ducha, René Lalou, alebo Obrana človeka, Matrin Heidegger, alebo Bytie a čas , Jean-Paul Sartre, alebo Hľadanie slobody, Pierrre Teilhard Chardin, alebo Kľúč k človeku, a ku kozmu) začleňuje skúmané texty do kontextu doby, pričom však mimoliterárne vplyvy nepreceňuje - literárne dielo vníma predovšetkým ako estetický artefakt, vnímateľný a vnímaný často cez priepasť času i priestoru. Bartko vo svojich analýzach zostupuje na úroveň jednotlivín a detailov, aby v ich rozmanitosti našiel ono spoločné, schopné osloviť, uchvátiť a podmaniť vnímateľa. Toto dielo sa bezpochýb zapíše do dejín slovenskej literatúry, ako jedno z najvýznamnejších vedeckých reflexií diel mysliteľov 19 a 20.storčia a svojou kvalitou sa zaradí medzi najkvalitnejšie portrétne štúdie vedľa autorov , ako boli Alexander Matuška či Jozef Félix.

Viac infomácií na databazeknih.cz